4.3.11

Knokke-Heist bereidt zich voor op de strijd tegen de meeuwen

Knokke-Heist gaat een brief sturen aan alle beheerders van gebouwen met uitleg over de meeuwenbestrijding. Ook dit voorjaar verwacht men weer klachten over overlast door de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw. De meeuwen verliezen steeds meer natuurlijke broedplaatsen, en gaan de platte daken van appartementsgebouwen bij de zeedijk dan ook steeds meer als ideale nestplaatsen beschouwen. Opengepikte vuilniszakken, het gekrijs en het agressieve gedrag van de meeuwen ergeren inwoners en bezoekers. In afwachting van een beheerregeling van de Vlaamse overheid heeft Knokke-Heist dit jaar opnieuw een aanvraag ingediend, om nesten in opbouw te verwijderen en meeuweneieren te schudden of te prikken. Meeuwen blijven immers hoe dan ook wettelijk een beschermde diersoort. Er werd toelating gevraagd voor de periode van 15 maart tot 31 juli. Het betreft de gebouwen van de volledige zeedijk en alle hierop uitkomende straten, tot aan de Elizabetlaan of de Kustlaan. De inzameling van restafval op de zeedijk gedurende de zomervakantie zal dit jaar in Knokke-Heist ook vroeger starten. Daardoor zal het restafval sneller uit het straatbeeld verdwijnen en is er minder kans dat de meeuwen vuilniszakken openpikken. Verder zal de politie scherper toezien op de naleving van de bestaande politieverordening die een voederverbod uitvaardigt op de openbare weg. Indien men broedende meeuwen op het dak aantreft, kan men in Knokke-Heist contact opnemen met de dienst Milieu - Natuur via het nummer 050 630185. Zo nodig komt de brandweer dan langs om nestmateriaal te verwijderen of eieren te schudden of te prikken.

Voor meer info, tips en vragen: www.meeuwenindestad.be