4.3.11

AZ Gezonheidszorg geeft uitleg bij cijfers ziekenhuisfactuur

Op een persconferentie van de CM werd woensdag beweerd dat AZ Gezondheidszorg Oostkust in Knokke en Blankenberge het duurste ziekenhuis is in West-Vlaanderen. Met een gemiddelde van 517 euro per ziekenhuisfactuur zou Gezondheidszorg Oostkust 6 euro hoger liggen dan het nationaal gemiddelde. Wat volgens het Ter Lindenziekenhuis in Knokke niet verteld werd, is dat uit de cijfers ook blijkt dat Gezondheidszorg Oostkust voor 95% van de patiëntenpopulatie (inwendige, chirurgie en geriatrie) nooit de duurste is, in vergelijking met andere ziekenhuizen uit de onmiddellijke regio. AZ Gezondheidszorg Oostkust is zelfs meestal bij de goedkoopste, zowel voor de één-, twee- als meerpersoonskamers. Dit ook dankzij de gematigde supplementenpolitiek van de specialisten. Het prijsverschil is te wijten aan één enkele discipline, nl. materniteit, die dit gemiddeld cijfer naar omhoog haalt. In Gezondheidszorg Oostkust is 25% van de patiënten op materniteit afkomstig uit Nederland. Deze patiënten verlaten de zorgeenheid altijd na maximum 24 uren, met een veel goedkopere factuur tot gevolg. Belgische moeders krijgen hierdoor de kans om langer op de materniteit te verblijven. Een langere ligduur resulteert vanzelfsprekend in een hogere ziekenhuisfactuur, maar de korte ligduur van de Nederlanders brengt het gemiddeld cijfer in evenwicht. Doordat de Nederlandse patiënten niet zijn opgenomen in de studie van de CM krijgen we hier een volledig vertekend cijfer. Gezondheidszorg Oostkust berekende het gemiddelde met alle cijfers, inclusief Nederlandse patiënten, en kwam aan een mooi gemiddelde van 429 euro per patiëntenfactuur, ruim onder het West-Vlaams en nationaal gemiddelde. Recent verschenen publicaties bevestigen deze vaststellingen. Een eerste studie van de Bond Moyson over orthopedie toont aan dat ook daar gemiddelde prijzen gehanteerd worden in AZ Gezondheidszorg Oostkust. Een andere studie, vorige week verschenen in Knack, vermelde een lijst van duurste ziekenhuizen waar AZ Gezondheidszorg Oostkust in geen enkele tabel werd vermeld. AZ Gezondheidszorg Oostkust betreurt de publicatie van dergelijke cijfers omdat ze een vertekend beeld geven van de werkelijke kostprijs voor de patiënt. ‘Het is alsof je voor 4 hoofdvakken met brio bent geslaagd, maar omwille van 1 onterecht onvoldoende score toch voor alles samen gebuisd bent.’ Aldus Frank Lescrauwaet, algemeen directeur.