4.3.11

Kust wordt gewapend tegen duizendjarige storm

Knokke-Heist en de andere kustgemeenten hebben zich akkoord verklaard met het plan om de kust te beschermen tegen de zogeheten ‘duizendjarige storm’. Een dergelijke storm komt statistisch gezien maar eenmaal per millennium voor, maar dat zou dus evengoed morgen al kunnen gebeuren. Als niks ondernomen wordt zouden bij een dergelijke storm niet alleen de badplaatsen onder water lopen, maar ook het achterliggende poldergebied tot in de buurt van Brugge. In het verleden is dat ondermeer al gebeurd met de Elisabethsvloed in het jaar 1421. Om dit te voorkomen zullen de komende jaren ingrepen plaatsvinden over zowat een derde van onze kustlijn. Op enkele plaatsen wordt het strand flink verbreed, elders komen er stormmuurtjes of verhogingen tegen de stijgende zeespiegel.