25.3.11

De Raad voor Lokale Economie is op zoek naar een extra vertegenwoordiger voor de zone ’t Walletje

In Knokke-Heist is de Raad voor Lokale Economie op zoek naar iemand die zich wil inzetten als medevertegenwoordiger voor zone 1. Dat is Westkapelle – ’t Walletje. Momenteel staat Bernard Moyaert alleen in voor dit grote gebied, waar onder meer ook zo’n 100 ondernemingen gevestigd zijn. Dit aantal loopt straks trouwens verder op bij het in gebruik namen van de derde fase van de ambachtelijke zone. Het is de taak van de vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers om tijdens een maandelijkse bijeenkomst de belangen van hun zone te verdedigen. Op die manier dragen ze ook hun steentje bij om advies te verstrekken over het algemene economische beleid van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de raad in het stadhuis van Knokke.