26.3.11

Binnenkort leegstandsbelasting in Sluis?

De gemeenteraadsleden in onze buurgemeente Sluis zijn van oordeel dat de eigenaars van bouwvallige en leegstaande panden moeten worden aangepakt. Vooral de fracties van Nieuw Gemeentebelang en de VVD ergeren zich aan het stijgend aantal "verpauperde gebouwen" in de fusiegemeente. Vooral leegstaande winkels maken de centra onaantrekkelijk. In het licht van dit alles wordt nu de mogelijkheid onderzocht om een "krotbelasting en leegstandsheffing" in te voeren. Ook andere partijen steunen dit voorstel.