19.1.11

Natuurpunt klaar voor paddenoverzet in Knokke-Heist

Ook dit voorjaar zal Natuurpunt in de omgeving van de Eikenlaan in Knokke weer een paddenoverzet organiseren. Het is meteen voor de achtste keer dat dit amfibievriendelijk initiatief z’n beslag krijgt. Hierbij wordt de rand van het Koningsbos deskundig afgerasterd door de provinciale landschapswacht. Op regelmatige afstand worden vervolgens emmers ingegraven, waar padden en andere amfibieën in terechtkomen. Deze worden dan door vrijwilligers aan de overkant van de weg opnieuw uitgezet. De paddentrek komt op gang zodra de nachttemperatuur 5° C overschrijdt. 2006 en 2010 waren topjaren met meer dan 4000 overgezette beestjes, hoofdzakelijk padden en bruine kikkers. Opvallend is dat de verhouding padden/bruine kikkers in de loop van de jaren helemaal omgedraaid is in het 'voordeel' van de kikkers. Groene kikkers komen de laatste tijd helemaal niet meer voor, maar de laatste 2 jaar werden voor het eerst 25 salamanders gered.