18.1.11

AGSO slokt Waterbedrijf Knokke-Heist op

Het college is van plan om de gemeentelijke waterregie te incorporeren in het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling. Het is namelijk de bedoeling om zoveel mogelijk de versnippering van verzelfstandigde gemeentelijke organisaties te vermijden. Derhalve geeft men er de voorkeur aan om het statutair doel van het AGSO Knokke-Heist te verruimen. Met name moeten de statuten worden aangepast ten einde ook de sector nutsvoorzieningen te omvatten. Het AGSO kan dan in de toekomst ook bedrijvig zijn op het vlak van water-, afval- en energiebeheer. Ook het kapitaal wordt opgenomen in de statuten van het autonoom gemeentebedrijf. De gemeenteraad zal zich volgende week donderdag uitspreken over de doelsuitbreiding en het kapitaal van het AGSO.