20.1.11

Knokke-Heist steunt honingproject in Ethiopië

Knokke-Heist zal zoals vorige jaren een bijenhoudersproject in Ethiopië steunen met een subsidie van een kleine 2.800 euro. Het gaat om een initiatief van Ma’ar. Dat is een Belgische vzw die in Ethiopië werkt rond honing en bijhouderij. Ze wil bijdragen aan voedselzekerheid en armoedebestrijding op een economisch, sociaal en ecologisch duurzame manier. Ma’ar is werkzaam in de regio Dogua Tembien van de provincie Tigray. Concreet gebeurt dat door de honingproductie en -verkoop door lokale boerengemeenschappen te ondersteunen en stimuleren. Ma’ar betekent honing in het Tigrinya, de taal van de provincie in het uiterste noorden van Ethiopië.


Voor meer info: Bert Reubens, tel. 051 406979 - http://www.vzwmaar.be/