18.1.11

Akkoord tussen Lippens en Minister Schauvliege over waterproblematiek in Zwinregio

Maandagnamiddag hebben Burgemeester Lippens en een aantal bevoegde beleidsmensen overleg gepleegd op het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege over de waterproblematiek in de Zwinregio. Lippens heeft daarbij duidelijk gemaakt dat voor het gemeentebestuur en de Zwinpolder het inzetten van vaste pompen met voldoende capaciteit van essentieel belang is in noodsituaties bij wateroverlast. Concreet gaat het in Knokke-Heist over een pompgemaal ter hoogte van de monding van Leopold- en Schipdonkkanaal en een pompgemaal ter hoogte van het Zwin. Het overleg heeft geleid tot concrete afspraken. De bouwvergunning voor het pompgemaal aan het Leopoldkanaal van 10 m3/s is verleend en Minister Schauvliege zal bij haar collega Minister Hilde Crevits aandringen op een vlugge realisatie. Omdat 10 m3/s eigenlijk te weinig is, zal minister Schauvliege aan de VMM vragen om de plaatsing van noodpompen ter hoogte van de monding van de Isabellavaart en Zwinvaart op een positieve manier te benaderen. Verder zal in augustus een grondige ruiming van de Zwinvaart plaatsvinden. Ook werd de verbreding van de monding van de Zwinvaart toegekend, evenals het plaatsen van een klepstuw. Tenslotte kon de minister zich nog akkoord verklaren met de plaatsing van een pompgemaal van 2 m3/s ter hoogte van de geplande Zwinuitbreiding. Het Agentschap natuur en bos heeft dit trouwens ook reeds gunstig geadviseerd. Naast burgmeester Lippens waren bij de onderhandelingen ook aanwezig: schepen Luc Lierman, Schepen Daniel De Vlamynck, dijkgraaf Jean Vandepitte, Dirk Van Craeynest (griffier Zwinpolder), Jan Van Coillie (directeur Stadsontwikkeling) en Hendrik Vandromme (diensthoofd Openbaar Domein).