17.1.11

Aanvragen parkeerkaart 2011 van start in Knokke-Heist

Maandag is de parkeershop in het stadhuis van Knokke gestart met de administratieve verwerking van de aanvragen voor parkeerkaarten voor inwoners en tweedeverblijvers die in de blauwe en betalende zones wonen. De parkeerkaarten kunnen trouwens ook elektronisch aangevraagd worden via het e-loket op www.knokke-heist.be Dit is echter enkel mogelijk voor inwoners, niet voor tweedeverblijvers. De aanvraag gebeurt via de digitale identiteitskaart of door ingave van het rijksregisternummer. Het elektronisch systeem controleert of de aanvrager officieel in Knokke-Heist is ingeschreven en ouder dan 18 jaar is. Het is de bedoeling om het e-loket vanaf 2012 ook uit te breiden naar de tweedeverblijvers.


Voor alle info over het parkeerplan: http://parkeren.knokkeheist.be/