1.12.10

Theoretisch examen kustredder wordt minder zwaar

Het examen voor kustredder wordt een stuk makkelijker. Tientallen jaren al was de theoretische materie die een redder onder de knie moest krijgen onnodig zwaar en in vele gevallen voorbijgestreefd door de moderne technieken. Daar was in het verleden al heel wat protest tegen. Nu gaat men de zaak eindelijk wat realistischer aanpakken. Er is dan ook een aanpassing gebeurd in het examenprogramma, waardoor een deel van de theorie is weggevallen. Op de praktische reddersproef wordt echter niet gekort. Men moet slagen in de EHBO-test en bewijzen dat men inderdaad iemand uit zee kan redden.