1.12.10

Verkeershinder door rioleringswerken in de Meerlaan in Knokke

Afhankelijk van het weer zal in Knokke op maandag 6 december gestart worden met het rioleringswerk op het kruispunt van de Meerlaan met de Eeuwfeestlaan. Hierdoor zal de toegang tot de Reigaarsvlietstraat gedurende een week afgesloten worden voor het verkeer tussen de trambedding en de Eeuwfeestlaan. Tevens zal doorgaand verkeer vanuit de Meerlaan naar en van de Eeuwfeestlaan en het Begoniapad niet mogelijk zijn. Nog voor de kerstvakantie zal echter een doorgang voor plaatselijk verkeer weer vrijgemaakt worden. De rioleringswerken in de Meerlaan -tussen het Begoniapad en de Lispannenlaan- zouden verdergezet worden vanaf 11 januari.