3.12.10

Eindelijk zinnige bewegwijzering bij de ‘nieuwe’ Zeesluis in Zeebrugge?

Na meer dan 15 jaar onnodig gesukkel zou men binnenkort dan toch de bewegwijzering rond de ‘nieuwe’ zeesluis in Zeebrugge aanpassen. Chauffeurs zullen beter ingelicht worden of ze via de zeewaartse bruggen of de landwaartse bruggen moeten rijden. Komende uit de richting Knokke-Heist hangt momenteel onder de vrachtbrug naar het Brittanniadok enkel een pijltje dat de richting aanduidt. De richting van het pijltje wordt door de brugbedieners echter pas omgezet op het moment dat de landwaartse brug naar boven gaat, zodat telkens een hele reeks automobilisten, die het pijltje al gepasseerd zijn, toch nog gevangen worden voor de brug die opgehaald wordt. Die moeten dan opnieuw terugrijden naar de zeewaartse bruggen, wat extra hinder en filevorming veroorzaakt. Jaar na jaar heeft men dat blijkbaar nog niet door!! In zo’n 10 jaar is trouwens ook een fout in het verkeerslichtenprogramma op de weg ten oosten van de zeesluis niet weggewerkt. Daar zit namelijk een roodstand in van 2 seconden, die geen enkel voorwerp heeft. Daardoor komt wel de hele verkeersstroom onnodig tot stilstand en wordt opnieuw filevorming in de hand gewerkt. De nieuwe bewegwijzering zou mogelijk veel weg hebben van hetgeen al vele jaren in Terneuzen gehanteerd wordt. Door te letten op de flikkerende panelen “doorgaand verkeer” weet de automobilist daar steeds welke brug hij moet nemen over de drie sluizen.