2.10.10

Nieuw plein met kunstwerk boven parkeerkelder in Duinbergen

Het zopas goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Duinbergen Kust' is zodanig opgesteld, dat het de realisatie van een diepe parkeerkelder mogelijk maakt. De ondergrondse parkeergarage zou drie diep worden aangelegd bij de Zeedijk onder het onbenoemde pleintje bij de Anemonenlaan en de Patriottenstraat. De promotor zal ook zorgen voor de heraanleg van het bovenplein en het plaatsen van een kunstwerk. Elders in het plangebied zijn slechts twee ondergrondse bouwlagen toegestaan. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan moet verder ook de willekeur aan banden leggen bij de bouw van appartementen in Duinbergen.