27.9.10

Speelmanrotonde Heistlaan flink vertraagd

De Speelmanrotonde die langs de Heistlaan gepland wordt heeft flinke vertraging opgelopen. Normaal zouden de werken begin oktober van start gaan. Het dossier werd door Wegen en Verkeer goedgekeurd maar volgens het Agentschap Ruimte en Erfgoed is de motivatie voor de ruimtelijke en verkeersplanologische situering onvoldoende onderbouwd. Het ontwerp van de rotonde zelf als toegangspoort voor de wijk Heulebrug vormt niet zozeer het probleem. Dat is echter wel het geval met de voorgenomen aanleg van een nieuw plein. Dat moet onder meer zorgen voor bijkomende parkeerfaciliteiten voor de omwonenden. Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling in Knokke-Heist zal de motivering voor de ruimtelijke en verkeersplanologische situering nu gedetailleerder uitwerken. De hele administratieve procedure moet echter opnieuw doorlopen worden zodat de werkzaamheden waarschijnlijk pas na de krokusvakantie 2011 zullen kunnen beginnen. Dat komt neer op een vertraging van een half jaar. Via de Speelmanrotonde zullen de woonwijk Oostwinkel en ook de grote nieuwe Heistse deelkern Heulebrug rechtstreeks worden aangesloten op de Heistlaan, de belangrijkste invalsweg van en naar Heist.