30.9.10

Sluis krijgt volgend jaar nieuwe burgemeester

In onze buurgemeente Sluis heeft burgemeester Jaap Sala besloten om volgend jaar per 1 juli z’n burgemeesterssjerp op te hangen. De 61-jarige Sala zal dan acht jaar burgemeester geweest zijn in het grensstadje en gaat met pensioen. Hij heeft althans in die zin een verzoek ingediend bij koningin Beatrix. Tevoren was Sala burgervader in Brielle en Wageningen. Vanwege innerlijke twisten in de Sluise politiek en de krappe stadskas was het voor Sala een moeilijke ambtsperiode in het winkelstadje. Toch voelde hij zich thuis vanwege de “tolerante en Bourgondische sfeer”, die er in de regio zo dicht bij Vlaanderen heerst.