1.10.10

Natuurpunt wil geïntegreerde aanpak kustverdediging

Volgens de kustwerkgroep van Natuurpunt mag de stijging van de zeespiegel niet worden geminimaliseerd. De werkgroep concludeert dat er nood is aan een geïntegreerd actieplan. De groep bereidt zich momenteel voor op de opmaak van het KAPPA-plan. Dat plan moet natuur, economie, kustverdediging en leefkwaliteit integreren in één proces. Nu is er volgens woordvoerster Nathalie De Snijder van Natuurpunt enkel het plan Vlaamse Baaien 2100 dat vertrekt vanuit de baggersector en minder vanuit de natuurlijke stromingen en zandverplaatsingen op zee.