28.9.10

Gemeentepersoneel in Knokke-Heist is vrij tevreden

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft onder het personeel een tevredenheidsonderzoek laten organiseren. Zo wilde het bestuur onder meer nagaan wat de sterke en zwakke punten zijn en hoe de tevredenheid van het personeel kan verhoogd worden. Het tevredenheidsonderzoek werd wetenschappelijk onderbouwd en begeleid door Martijn Vermaelen, student aan de Katholieke Hogeschool Leuven. Uit het onderzoek blijkt nu dat de algemene tevredenheid bij het personeel 3,74 op 5 bedraagt. Dat is vrij goed, zeker als men weet dat het Belgisch gemiddelde een half punt lager ligt. Verder werd vastgesteld dat de personeelsleden heel tevreden zijn over de autonomie in hun werk, de verlofmogelijkheden, de werkzekerheid, de arbeidstijden en werkuurregelingen, het werkklimaat en de woon-werkafstand. Minder tevredenheid is er over het loon, de doorgroeimogelijkheden en de stress die ze ervaren in hun werk. Ook de waardering van leidinggevenden en collega's en de communicatie tussen de diensten onderling zou een stuk beter kunnen. Via een aantal concrete acties zal het bestuur hier in de komende periode werk van maken. Het gemeentebestuur engageert zich om de actiepunten nauwgezet op te volgen en over 2 jaar een nieuw tevredenheidsonderzoek te organiseren.