1.10.10

Moeten agendapunten begrijpelijk zijn om te worden goedgekeurd in Knokke-Heist?

Ondanks de afwezigheid van veel oppositieraadsleden bij het behandelen van de schaarse punten op de gemeenteraad in Knokke-Heist heeft Open-VLD raadslid Frank Naert donderdagavond de vinger in een open gemeentelijke wonde gelegd. Professor Naert, hoogleraar en doctor in de economische wetenschappen, zei dat hij de tekst die moest worden goedgekeurd niet begreep. Dat kwam omdat de uitleg bij het agendapunt over het Gemeentelijk Uitvoeringsplan ‘Duinbergen Kust’ was opgesteld in onbegrijpelijk ambtenarees. Wij zouden zelfs zeggen ‘ambetantenarees’. Eerste Schepen Maxim Willems slaagde er vervolgens wel in om in eenvoudige woorden het hoe en het waarom uit te leggen. Het agendapunt werd derhalve goedgekeurd.

De spuiers van onbegrijpelijke teksten verbergen zich ook in Knokke-Heist echter graag achter het verweer: “als we iets aan de tekst veranderen, is hij juridisch niet meer correct.” Dat is soms waar, maar meestal alleen maar een uitvlucht om het gebrek aan taalvaardigheid te verdoezelen. Men vergeet daarbij dat heldere overheidstaal een fundamenteel recht is van de burger. Elke tekst, hoe moeilijk en specialistisch hij ook is, kan in korte zinnen en eenvoudige woorden worden weergegeven. Ambtenaren gebruiken echter vaak onbegrijpelijke woorden en moeilijke zinnen om gewichtig te doen of om mensen te intimideren. In de irritatie-toptien, over wat burgers niet bevalt in de omgang met de overheid, scoort onbegrijpelijke taal erg hoog. Bijzinnen in weer andere bijzinnen in stadhuiswoordzinnen zijn onzinnig. Als de ‘essentie’ van iets niet in één Tweet kan gebracht worden dan is men verkeerd bezig.


Lees ook dit leuke stuk in de PZC !