1.4.10

Knokke-Heist slaat geld uit oude parkeermeters

Terwijl in Knokke-Heist de herrie rond het nieuwe parkeerplan nauwelijks geluwd is gaat de gemeente nog meer geld van de burger binnenrijven. Daartoe zullen de oude parkeermeters worden ingezet. Deze parkeermeters, die nu in het depot opgestapeld liggen, zullen naar Amerikaans voorbeeld bij de graven op de begraafplaatsen worden ingezet. Stoppen familieleden van de overledenen geld in de parkeermeter dan zal het gemeentepersoneel zorgen dat het graf regelmatig wordt opgekuist. Doet men dat niet dan zal het graf na verloop van tijd overwoekerd worden door onkruid. De gemeente zegt dat het hier niet gaat om het invoeren van een soort ‘liggeld’ voor de overledenen, maar om een extra dienstverlening, waarbij families de verantwoordelijkheid opnemen voor de netheid van het graf van hun overledenen.

(Het gaat hier dus inderdaad om de 'aprilvis')