30.3.10

Knokkestraat gauw onderbroken voor rotonde zwembad

De weg -en rioleringswerken in de verkaveling Duinenwater in Knokke starten op maandag 19 april. De aannemer begint met de aanleg van de riolering tussen de spoorwegovergang en de Knokkestraat. Aansluitend wordt een nieuwe rotonde aangelegd op de Knokkestraat ter hoogte van de Asterstraat. Deze werken zullen nagenoeg tot eind juni duren. In deze periode zal de Knokkestraat onderbroken worden voor doorgaand verkeer ter hoogte van de nieuwe rotonde. De wegomlegging zal gebeuren via de Meerlaan. Bij het treinspoor wordt ook gewerkt aan de realisatie van de nieuwe overweg.