31.3.10

Knokke-Heist verder in het verweer tegen de meeuwen

In een poging om meeuwenoverlast te voorkomen zal de politie in Knokke-Heist in de toekomst strenger toezien op het verbod op het voederen van vogels op de openbare weg. Er wordt andermaal aangedrongen om huishoudelijk afval pas ná zonsondergang buiten te zetten en geen zwerfvuil achter te laten op straat. Ook dient men nestvorming op platte daken te voorkomen. De voorbije drie jaar werden in Knokke-Heist 27 nestplaatsen op gebouwen opgemerkt. Dat was het geval op de locaties afgebakend door: de Taborastraat, Paul Parmentierlaan, Jozef Nellenslaan, Meerminlaan, Zeedijk-Knokke west, Zeedijk-Knokke Centrum, Lippenslaan en Leopoldlaan. In dat gebied heeft de gemeente van het Agentschap Natuur en Bos de toelating gekregen om nestmateriaal te verwijderen en de eieren van de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw te prikken of te schudden. Dat mag in de periode van 1 april tot 30 september. Als er, ondanks alle genomen maatregelen in het toepassingsgebied toch broedgevallen van meeuwen worden opgemerkt, kan men contact opnemen met de dienst Milieu - Natuur via het nummer 050 630 185.