31.3.10

Eerst Belwindmolens klaar voor de kust

De voorbije dagen zijn zo’n 45 km voor onze kust de eerste twee windmolens afgewerkt van het windturbinepark dat Belwind bouwt bij de Bligh Bank. De twee molens die al klaar zijn, leveren echter nog geen stroom. Dat zal pas eind juli of begin augustus het geval zijn. Eerst moet nog een stroomkabel vanaf het buitengaatse energiepark worden aangelegd. Daartoe wordt momenteel een kleine tunnel geboord vanaf de zeedijk onder de strandwijk in Zeebrugge richting polders. In totaal moeten tegen eind dit jaar in het Belwindpark 55 windmolens operationeel zijn. Die moeten genoeg stroom leveren voor 175.000 gezinnen.