31.3.10

Sluis heeft nieuwe coalitie

Een maand na de gemeenteraadsverkiezingen is formateur Ron Barbé er in geslaagd een coalitie voor een nieuw college rond te krijgen in onze buurgemeente Sluis. De partijen CDA, VVD, PvdA, D&T en D66 zijn woensdag met zijn voorstel akkoord gegaan. CDA, VVD en PvdA krijgen elke één wethouder. Met name gaat het hier respectievelijk om Peter Ploegaert, Conny Almekinders en Jan Schaalje. De coalitie kan rekenen op 12 van de 19 raadszetels, wat voor een stabiel bestuur moet zorgen. De nieuwe wethouders worden donderdag 8 april benoemd. Door het wethouderakkoord zal de 28-jarige Aniek Uitdewilligen in de Sluise gemeenteraad de plaats innemen van de nieuwe wethouder Frank Ploegaert.