6.2.09

Zandtransporten

Vanaf eind februari en de hele maand maart zijn weer zandtransporten gepland voor de bouwwerf van La Réserve. Zoals vorig jaar komt er opnieuw een snelheidsbeperking van 30 km/uur in de Meerlaan. Bovendien geldt dezelfde beperking voor alle voertuigen boven 3,5 ton langs de aan- en afrijroute in de Elizabetlaan. Het gemeentebestuur zal er verder op toezien dat de rijbaan voldoende van zand wordt gereinigd. Inmiddels werd ook vastgesteld dat tractors met grondverzet regelmatig verkeershinder veroorzaken door gebruik te maken van de Lippenslaan.