5.2.09

Veiligheidsenquête

Ook mensen uit Knokke-Heist zullen de komende weken uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme telefonische enquête waarin gepeild wordt naar de noden en behoeften inzake veiligheid. De zogeheten Veiligheidsmonitor is de zevende in zijn soort. Men wil informatie krijgen over slachtofferschap, en het functioneren vàn en de tevredenheid òver politiediensten. Zo'n 80 000 toevallig geselecteerde burgers ontvangen van de Provinciegouverneur een introductiebrief die hen informeert over het initiatief. Het onderzoeksbureau Dimarso staat in voor het uitvoeren van de interviews. Twee jaar geleden waren in de badstad drie op vier burgers tevreden over de snelheid van tussenkomst door de politie. Wel bleek toen dat één inwoner op 3 de wijkagent voor de buurt niet kent.