5.2.09

Renovatie Badersstraat

Op maandag 2 maart gaat een aannemer in Heist van start met de renovatie van de Badersstraat. In eerste instantie zijn de nutsleidingen onder de trottoirs aan de beurt. Naast de drinkwaterleiding en de openbare verlichting worden ook de leidingen voor gas en het laagspannings- en telefoonnet vernieuwd. Die fase zal nagenoeg twee maanden in beslag nemen. Tijdens het werk door de nutsmaatschappijen blijft de rijbaan bruikbaar. In mei starten dan de eigenlijke riolerings- en wegwerkzaamheden.