3.2.09

Oplossing in de maak voor overlast kampeerauto’s

Tijdens de zomer worden kustgemeenten zoals Knokke-Heist overspoeld door kampeerwagens die overnachten waar ze maar plaats vinden op parkings en langs de openbare weg. Na vragen van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick De Klerck werkt Minister-President Kris Peeters nu aan oplossingen. Een eerste stap is een wijziging in de federale wegcode. Bij middel van bebording zullen de gemeenten een zonaal parkeerverbod voor kampeerauto’s kunnen aanduiden. Dat zou dan gebeuren in combinatie met toegelaten parkeerzones. In tweede instantie dienen er ook kampeerplaatsen voor mobile homes bij te komen. Er werd hierover een studie uitgewerkt, waaruit moet blijken waar er nog plaatsen moeten gecreëerd worden. Ook de problematiek van de inwoner die als enig voertuig een kampeerauto heeft, wordt onderzocht. Het beboeten door de politie van buitenlanders zal worden besproken, zodat die gelijklopend is voor alle badsteden. Rond de problematiek van de kampeerwagens wil Peeters op korte termijn een resolutie indienen, om tot een duurzame oplossing te komen.