4.2.09

Hele Knokkestraat 50 per uur

Binnenkort wordt de toegelaten snelheid langs de hele Knokkestraat beperkt tot 50 km per uur. Dat gebeurt op vraag van een aantal bewoners. Die maken zich zorgen over de veiligheid voor de kinderen. De laatste jaren is er namelijk tussen Duinbergen en Knokke heel wat woongebied bijgekomen. De toegelaten snelheid van 70 per uur geldt nu nog enkel tussen de Reigaarsvlietstraat en de Vardenaarspolder. Ook daar wordt straks dus de bebouwde kom regeling van kracht.