2.2.09

Liever sneeuw dan watersnood

De regio werd maandag geteisterd door vrij overvloedige sneeuwval. Het slechte weer verzinkt echter in het niets als men het vergelijkt met wat er zich begin februari 56 jaar geleden bij ons afspeelde. Toen werden onder meer ook Knokke en Heist bij springtij getroffen door een zeer zware noorderstorm. VRT-radiomaker Ng Sauw Tjhoi sprak er maandag ondermeer over met Knokke-Heistenaar Willy Desmedt. De uitzonderlijk lange duur van de storm en het extreem hoogwaterpeil van 7,20 m beletten dat het water bij eb kon terugstromen. De druk op onze oostkust was enorm, het water stond tot aan de kruin van de dijken. In Nederland kwamen 1835 mensen om het leven. In ons land vielen 25 slachtoffers. In Knokke begaf de dijk op een aantal plaatsen. En in Heist werd toen een grote bres in de zeewering geslagen ter hoogte van het toenmalige Hotel Des Bains. Grond en zand werden door de zee weggevreten tot onder het hotel, dat dreigde in te storten. Ook op een paar andere plaatsen werden gaten in de zeewering gebeukt. Het water werd eerst opgevangen in de brede afvoerriolen die Heist toen al rijk was, maar stortte zich vervolgens op het dieper gelegen deel van de vroegere duinpanne waarin Heist gebouwd was: de Pannenstraat. Door de druk op de riolen spoot het water ook uit de riooldeksels in de laagst gelegen delen. De bevolking ging bij bouwwerven zandzakjes vullen om hun huizen en keldergaten zoveel mogelijk te vrijwaren. De lange muur die gebouwd langs de wandeldijk tussen het Laag Licht in Heist-West en afwateringskanalen in Zeebrugge werd door de storm zo goed als compleet weggeveegd. Grote brokstukken kwamen honderd meter verder op de kustweg terecht. Ook de tramsporen werden tussen Heist en Zeebrugge werden gedeeltelijk weggespoeld.


Achtergrond over de storm is te vinden op de website van Museum Sincfala
De reportage kan iedereen herbeluisteren via het internet op www.radio1.be (klikken op 'Programma's' en dan 'Stories' selecteren. Op de webpagina van Stories kunt u dan de audio aanklikken.