28.2.08

Eandis werkt in de Ramskapellestraat

Vanaf maandag start Eandis in de Ramskapellestraat, tussen de Spelemanstraat en de Noordwatergang, met de vernieuwing van gas– en elektrische leidingen. Ondertussen wordt doorgewerkt aan de aanleg van de nieuwe verhardingen. Na het plaatsen van de kasseien dient deze verharding gedurende een 4-tal weken te rusten. Dan is er geen verkeer mogelijk. Het gedeelte in de Ramskapellestraat tussen huisnummer 22 en de Heistlaan (noordkant) zal afgewerkt zijn tegen half april. Voor het deel tussen nummer 22 en de Spelemanstraat is de afwerking voorzien tegen half mei. In de 2de week van de paasvakantie zal het trottoir aangelegd worden ter hoogte van de lagere school. Het einde van de werkzaamheden in de eerste fase is voorzien tegen eind juni.
De werkzaamheden in de 2de fase, het gedeelte tussen de Noordwatergang en de Heistlaan (zuid), beginnen vanaf september.