26.2.08

Zeer traagzaam komt het nieuwe zwembad

De realisatie van het zwembad “Duinenwater”, waarop de badstad reeds meer dan 10 jaar wacht, blijft vertraging oplopen. De vrederechter die moet beslissen over de waarde van de onteigende gronden zal vermoedelijk pas tegen de zomer uitspraak doen. Wel lijkt het erop dat het Agentschap Ruimtelijke Ordening binnenkort de vergunning aflevert voor het wegenplan van de hele verkaveling Duinenwater. De aannemer zal dan ook binnen enkele weken starten met het nivelleren van het terrein naast het station van Knokke. Dat is de plaats waar het paardenevenement Cavalia deze zomer z’n gigantische witte tenten zal opslaan.