28.2.08

Kustveiligheidsplan tegen 2010

Volgens minister-president Kris Peeters zal nog voor de zomer een nieuwe vergadering gehouden worden met de kustgemeenten over de te nemen kustverdedigingsmaatregelen in het licht van een stijgende zeespiegel. Daarbij wordt de veiligheidstoetsing van de hele zeewering bekeken. Met name wordt nagegaan of de Vlaamse kust voldoende bescherming biedt tegen een maatgevende storm. De toetsing gebeurt voor de volledige kust, met uitzondering van Oostende-centrum en de kustzone ter hoogte van het Zwin. Beide zones worden apart bekeken. Peeters verwacht dat het geïntegreerd kustveiligheidsplan in 2010 zal kunnen worden voltooid.