22.1.08

Voor en tegen het AX-compromis

Havenvoorzitter Joachim Coens zegt bijzonder in zijn sas te zijn met de consensus die werd bereikt met de burgemeesters van Knokke-Heist, Damme en Brugge over het tracé van de AX-havenrondweg in Westkapelle. Maar datzelfde compromis stuit inmiddels op heel wat onbegrip bij verschillende milieuorganisaties. Groen zegt dat voor nieuwe autowegentracés stelselmatig te veel vruchtbare landbouwgrond en vogelrichtlijngebied wordt ingenomen. Het verbreden van de bestaande wegen en de aanleg van ventwegen voor het landbouwverkeer zou een veel betere oplossing geweest zijn, aldus Groen. Volgens de partij wordt het hoogtijd dat men ophoudt met landbouwgrondversnippering en natuurschending.