25.1.08

Onderzoek jachtproblematiek

Minister-President Peeters laat een studie uitvoeren rond de problematiek van de plezierboten in Zeebrugge en andere jachthavens, omdat heel wat jachten enkel gebruikt worden als tweede verblijf en nooit uitvaren. De bedoeling is om tegen de herfst een duidelijk beeld te hebben van de situatie. Ondertussen deelde de Minister-President ook mee dat aan onze kust een duizendtal bijkomende ligplaatsen voor pleziervaartuigen gecreëerd worden. De meeste komen echter in Nieuwpoort en Oostende. In Zeebrugge wordt door een herinrichting van het Tijdok gerekend met 30 extra afmeerplaatsen.