22.1.08

Belwind mag windturbinepark bouwen op zee

De NV Belwind heeft van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) een positief advies gekregen voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Noordzee. Dat meldt dinsdag minister Leterme die bevoegd is voor de Noordzee. Het park bevindt zich op zowat 45 kilometer voor de kust op de Bligh zandbank. De toestemming geldt voor een park van 330 megawatt. Dat kan worden opgetrokken volgens verschillende scenario's: 66 windturbines van 5 MW, 110 turbines van 3 MW of andere mogelijke combinaties. Als de windmolens op volle toeren draaien, zullen ze 300.000 gezinnen van stroom voorzien. Om het project van begin tot einde op te volgen, wordt een begeleidingscomité in het leven geroepen. Dat moet toezien op de voorbereidende activiteiten, de bouw, de exploitatie en de ontmanteling van het windmolenpark en de naleving van de gemaakte afspraken. Aan het park zijn voorwaarden verbonden, omdat nog niet kan worden ingeschat wat de gevolgen zullen zijn voor het milieu. Zo zal er bijvoorbeeld een verplichte pilootfase zijn waarin de eerste zes turbines worden geplaatst. De rest volgt daarna. Belwind moet ook een aantal financiële garanties stellen opdat de site na de ontmanteling in zijn oorspronkelijke toestand wordt hersteld.