26.1.08

Zal betere communicatie Zeebrugse verkeersellende oplossen?

Tijdens een vergadering op het kabinet van Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) is vrijdag beslist om extra informatie te verspreiden over de vele werken in en rond Zeebrugge. Buurtbewoners krijgen een brief en er komt een website. Op 4 februari wordt één van de twee Oost-West-assen in Zeebrugge voor ruim twee maanden afgesloten. Ook op de andere as zijn er al enkele maanden werken. "We hebben tijdens het overleg gemerkt dat er iets schort aan de communicatie", vertelt Cybelle Buyck, woordvoerster van de minister. "Het stadsbestuur stuurt een brief naar alle betrokkenen. Het havenbestuur zal de bedrijven beter voorlichten over de geplande werken. Dit moet de meeste hinder beperken. Daarnaast komt er een website en een werkgroep die moet bijsturen waar nodig." De wegtransporteurs in Zeebrugge vroegen deze week om de werken aan de Stationsweg in Dudzele te bespoedigen door bij de aannemer aan te dringen om ook 's nachts te werken. Daardoor zou de hinder voor de 2.500 vrachtwagens die dagelijks Zeebrugge aandoen minder lang duren. Deze optie werd tijdens het overleg op het kabinet van de minister niet weerhouden. Meer dan de helft van alle goederen die de Zeebrugse bedrijven behandelen, worden via de weg vervoerd. Dit zal tussen 4 februari en half april op sommige momenten over twee rijvakken moeten gebeuren. De wegtransporteurs roepen daarom iedereen op om uit Zeebrugge weg te blijven, ook de toeristen tijdens de paasvakantie.