22.1.08

Afwateringskanalen niet samenvoegen !

Bij de Zwinpolder is men van oordeel dat het overstromingsgevaar voor de polders rond Knokke-Heist zwaar zal moeten doorwegen in de discussie rond het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal. Als men het middenstuk bij het Leopoldkanaal zou gebruiken dan kan men zonder dure investeringen het water niet meer lozen. Het is dus aangewezen om het Schipdonkkanaal te verbreden maar het middenstuk intact te laten. Het duurt echter nog geruime tijd voor er definitief uitsluitsel is over de toekomst van beide kanalen. Het milieueffectenrapport over de mogelijkheden laat nog enkele maanden op zich wachten. Daarna ligt de beslissing in het kamp van de overheid.


Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE