24.1.08

Maurice Lippens BLIJFT aan het hoofd van de Compagnie

De Raad van Bestuur van Compagnie Het Zoute zal op de Algemene Vergadering van 23 april e.k. voorstellen om het mandaat van voorzitter Maurice Lippens te verlengen. Graaf Maurice Lippens wordt later dit jaar 65 jaar, waardoor zijn mandaat als lid van de Raad van Bestuur weliswaar pas volgend jaar een einde neemt. De Raad van Bestuur van Compagnie Het Zoute geeft er echter de voorkeur aan om, in het kader van de continuïteit, nu reeds voor te stellen om het mandaat van dhr. Lippens te verlengen. Dit jaar viert Compagnie Het Zoute haar honderdste verjaardag. In het kader van dit eeuwfeest worden een aantal evenementen georganiseerd met onder meer een tentoonstelling. Tevens zal de Compagnie een boek publiceren. Daaromtrent zal binnenkort meer bekend gegeven worden.