1.2.08

Werkzaamheden Marktstraat vertraagd

De werkzaamheden in de Markstraat in Heist duren behoorlijk langer dan gepland. Daar is een goede reden voor. De nutsmaatschappij Eandis wilde gelijktijdig de bestaande middendrukleiding van het gas vernieuwen. Het uitvoeren van een gestuurde boring is echter al tweemaal mislukt. Gevolg is dat deze leiding nu moet worden aangelegd via een open sleuf. Daartoe zal het wegdek tussen de Hermans-Lybaertstraat en de Molenstraat opengebroken worden. De aanleg van de gasleiding gebeurt vanaf 7 februari en zal nagenoeg 3 weken in beslag nemen.

De afwerking van de Markstraat (gedeelte tussen de Hermans-Lybaertstraat en Bondgenotenlaan) is voorzien voor begin maart. Zonder verdere uitvoeringsproblemen zal de straat opengesteld worden voor alle verkeer vanaf half maart. De garages gelegen achter de nieuwe rijwoningen van de Marktstraat (project Koudekerke) zullen gedurende de werkzaamheden aan de gasleiding enkel bereikbaar zijn via de Koudekerkelaan. De doorgang naar de Marktstraat zal afgesloten worden.