31.1.08

Knokke-Heist vreest gevolgen wegwerkzaamheden Zeebrugge

De komende maanden komt ook de bereikbaarheid van Knokke-Heist in het gedrang door de vele wegwerkzaamheden die rond de haven van Zeebrugge worden uitgevoerd. Op alle wegen naar de Oostkust worden vanaf 4 februari tot minstens half april lange files verwacht. De (Zee)Brugse toerismeschepen Jean-Marie Bogaert stelt dat toeristen het best per trein naar onze regio kunnen reizen. Dat is echter voor de meeste toeristen niet aan de orde. In de badstad vreest men dat het onbezonnen cumuleren van werken rond Zeebrugge de toeristische industrie in Knokke-Heist de komende maanden flink wat winstderving zal bezorgen, te beginnen met de krokusvakantie. Aan het domwichtige fabeltje dat omzendbrieven van minister Crevits de verkeersoverlast zullen inperken wordt door niemand in Knokke-Heist (of daarbuiten) enig geloof gehecht. Dagelijks rijden meer dan 2500 vrachtwagens van en naar Zeebrugge. Zonder het personenverkeer te rekenen is dat al een file van 40 km.