30.1.08

Nieuwe sloopronde voor de visserij

Op een vergadering bij de Zeebrugse Visveiling heeft Manu Desutter, als voorzitter van de visserijcommissie, meegedeeld dat 26 miljoen euro van het Europees Vissserij Fonds zal worden aangewend om de visserijvloot aan te passen en te beperken. "Nu al is zeker dat er in 2010 een nieuwe sloopronde zal plaatsvinden. Daarbij zullen elf grote bokkentrailers en tien kustvissers uit de vaart worden genomen. Er zullen vier eurokotters bijkomen. Daardoor zal het aantal schepen van 107 naar 90 dalen. De sloopronde zal 100 procent worden gesubsidieerd”, aldus Manu Desutter. Naast directe investeringen op de schepen, kan uit het fonds ook geld worden besteed aan de promotie van visserijproducten en opleiding. Een deel van het geld mag ook gaan naar sociale maatregelen voor de vissers. Alle maatregelen die zullen worden genomen, moeten beoordeeld worden op duurzaamheid. Dat de interesse voor de informatievergadering maar lauw was, is volgens Manu Desutter niet onlogisch. "De investeringsmogelijkheid van de reders is momenteel relatief klein door de hoge brandstofprijzen".