31.1.08

Vastgoedinformatie via E-loket

De gemeentelijke diensten in Knokke-Heist moeten steeds vaker vastgoedinformatie verstrekken aan notarissen, bedrijven en privé personen. Door de vaak gewijzigde BPA’s en andere reglementeringen betekent een en ander zwaar opzoekingswerk voor het personeel in de bewuste dienst. Momenteel krijgt de gemeente namelijk wekelijks tussen de 500 à 800 vragen om inlichtingen in verband met bouwen en verbouwen. Vaak gaat het om informatie die in de bevoegdheidssfeer van achitecten of notarissen ligt. Voor het opzoeken en ter beschikking stellen van vastgoedinformatie zal in de toekomst aan de aanvrager een retributie van 50 euro worden verrekend. Binnenkort zal men dergelijke vragen trouwens ook kunnen stellen via het internet en het gemeentelijk e-loket. Aanvragen kunnen uiteraard ook aan de balie gebeuren in het Stadhuis Knokke.