1.2.08

55 jaar sedert de Watersnoodramp

Op verschillende plaatsen in onze buurprovincie Zeeland werd vrijdag de watersnoodramp van 1953 herdacht. Het is 55 jaar geleden dat in de vroeg uren van 1 februari springtij en een zware noordwesterstorm dijken in ons land, Nederland en Engeland deden begeven. Aan onze kust en langs de Schelde werden de dijken op 37 plaatsen doorbroken. Ook in Knokke begaf de kustverdediging op een aantal plaatsen. Dat gebeurde vooral oostwaarts (richting Nederland). Er werden zo’n grote bressen geslagen dat villa’s dreigden in zee te storten. De hulp van het leger moest worden ingeroepen om te vermijden dat de zee een weg zou banen naar het lager gelegen achterland. Duizenden zandzakjes werden gevuld en tegen de volgende vloeden binnen de bressenwanden gestapeld. In Heist werd een groot gat in de dijk geslagen ter hoogte van het toenmalige Hotel Des Bains. Grond en zand werden door de zee weggevreten tot onder het hotel, dat dreigde in te storten. Ook op een paar andere plaatsen werden gaten in de zeewering gebeukt. Het water werd eerst opgevangen in de brede afvoerriolen die Heist toen al rijk was, maar stortte zich vervolgens op het dieper gelegen deel van de vroegere duinpanne waarin Heist gebouwd was: de Pannenstraat. Door de druk op de riolen spoot het water ook uit de riooldeksels in de laagst gelegen delen. De bevolking ging bij bouwwerven zandzakjes vullen om hun huizen en keldergaten zoveel mogelijk te vrijwaren. De lange muur die gebouwd langs de wandeldijk tussen het Laag Licht in Heist-West en afwateringskanalen in Zeebrugge werd door de storm zo goed als compleet weggeveegd. Grote brokstukken kwamen honderd meter verder op de kustweg terecht. Ook de tramsporen werden tussen Heist en Zeebrugge werden gedeeltelijk weggespoeld. Een vijftal Blankenbergse amfibievaartuigen die tijdens de zomer in Knokke, Heist en Blankenberge werden gebruikt om voor toeristen vanaf het strand tochtjes in zee te organiseren werden ingezet om in de ondergelopen delen van Walcheren hulp te bieden en onder meer mensen van daken te redden. Bij onze noorderburen kwamen 1836 mensen om het leven. In ons land vielen zo’n 25 mensenlevens te betreuren. De Zeeuwse Commissaris van de Koningin Karla Peijs wil de watersnoodramp blijven herdenken, zolang de bevolking daar behoefte aan heeft. Dat zei ze vanmorgen in haar toespraak tijdens de centrale herdenking.

Vanaf vanavond wordt op de Zeeuwse TV een week lang het gebeuren rond de Watersnoodramp belicht. Te ontvangen via satelliet Astra 3 op 11914 H 27000 3/4.