1.2.08

Aanval op Tobruk

Het project ZENO, dat de Zwinduinen beheert, heeft zopas inzage gegeven in de stand van zaken. Vorig jaar is ondermeer voor de Kleyne Vlakte hydrologisch onderzoek gestart. Daarna werden de overblijfselen van het oude jumpingterrein verwijderd. Zo konden de duingraslanden in de overgang tussen duin en polder hersteld worden. In de lente zal nu verder worden gewerkt in het noorden van het gebied en komen ook de Groenpleinduinen aan de beurt. Daarbij zullen de vochtige duinvalleien en bestaande poelen hersteld worden. Ook komen er extra poelen om het gebied aantrekkelijker te maken voor amfibieën zoals de boomkikker. Vanaf de herfst zal men dan de zone bij Tobruk aanpakken en ook het deel ter hoogte van het bestaande knuppelpad. Door rond de jachtputten in Tobruk de aangeplante bomen te kappen, zal weer een halfopen landschap ontstaan dat de verbinding vormt tussen twee duingraslanden. Naast deze concrete beheerwerken gaat er in het Europese LIFE-natuurproject ZENO ook veel aandacht naar communicatie met de omwonenden en recreanten.