14.10.07

Best Europees rijbewijs aanvragen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist adviseert mensen, die met de auto naar het buitenland met vakantie gaan, vooraf hun rijbewijs te controleren. Het gaat met name om personen die nog beschikken over een Belgisch rijbewijs oud model. Dat zijn de rijbewijzen uitgereikt vóór 1 januari 1989 en die voorzien zijn van een gaatje bij de geldige categorie. Wie zo'n rijbewijs heeft doet er best aan het om te wisselen voor een Europees rijbewijs. Sommige lidstaten van de Europese Unie eisen namelijk dat autobestuurders beschikken over een document dat beantwoordt aan de Europese normen. Trouwens, een rijbewijs van 30 jaar oud voldoet toch nog zelden aan de vereiste van een goed gelijkende foto. Een nieuw model rijbewijs kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van het gemeentebestuur. Men die het oud rijbewijs mee te nemen en 2 pasfoto's. De kosten bedragen 11 euro. Het Europees rijbewijs wordt vervolgens zo snel mogelijk uitgereikt.