18.10.07

Eindelijk orde op zaken bij betoelaging?

Het ziet er naar uit dat er op termijn ook in Knokke-Heist orde op zaken gesteld wordt in verband met de schijnbare willekeur bij het toekennen van belangrijke subsidies voor het organiseren van allerlei manifestaties in de badstad. De oppositie heeft onder meer in verband met het verstrekken van fondsen voor elitaire evenementen al diverse keren geïnterpelleerd. Ook werd het favoritisme ten opzichte van sommige tenniscentra reeds op de korrel genomen. Een zondvloed van kritiek is er momenteel echter over de 10.000 euro toelage die het schepencollege verstrekt heeft aan de Miss Belgian Beauty wedstrijd. Niet iedereen in dat college is het er echter mee eens. Een politiek mandataris noemde de organisator dan ook onomwonden “een geldzak die geen kwaliteit brengt”. De meerwaarde voor de badstad wordt nu dus ook in het schepencollege in vraag gesteld. De verwachting is dat er binnenkort een duidelijke regelgeving komt in verband met het verstrekken van allerlei toelagen, zodat de soms twijfelachtige allure wordt afgeschud.