16.10.07

11 Novemberviering wordt eigentijdser in Knokke-Heist

Knokke-Heist gaat de 89ste herdenking van de Wapenstilstand eigentijdser maken. Het accent komt meer te liggen op vrede en verdraagzaamheid. De bedoeling is meer jongeren aan te trekken. Het nieuwe concept wordt uitgewerkt onder de slogan "Nooit meer oorlog". Meteen worden in de badstad de herdenkingen meer gecentraliseerd. De zogeheten 'vredeshappening' bestaat uit een muzikale vredeswake bij de Margaretakerk, gevolgd door een plechtigheid en openluchtreceptie op het Burgemeester Frans Desmidtplein.