17.10.07

Het project Sluis aan Zee lijkt op sterven na dood

Er is maar weinig kans meer dat het ambitieuze plan om Sluis te verbinden met de Zee ooit wordt uitgevoerd. Nog vóór een nieuw voorstel van het college in de Sluise gemeenteraad komt heeft een meerderheid van de gemeentebestuurders al gezegd er geen brood in te zien. De coalitiepartijen in onze buurgemeente blijven vinden dat er teveel risico's aan 'Sluis aan Zee' kleven. Ze vrezen niet alleen voor aantasting van het open landschap en verlies aan natuurwaarden, maar vinden ook dat de gemeente niet te veel hooi op haar vork moet nemen. Bovendien denken ze dat de bouw van driehonderd luxe huizen op wooneilandjes te hoog gegrepen is voor Sluis en ze zijn bang dat de gemeente op termijn toch weer voor hoge onderhoudskosten opdraait.