19.10.07

Woedende Burgemeester Lippens beschuldigt Natuurpunt ervan de democratie te ondermijnen!

Burgemeester Lippens van Knokke-Heist, is danig in zijn wiek geschoten door een persbericht van Natuurpunt waarin een lid van het afdelingsbestuur een recht van antwoord eist naar aanleiding van het pleidooi van provincieraadslid Bernard De Cuyper om de vossenplaag in de kuststreek harder aan te pakken. In het bewuste artikel ‘Geen vossenplaag in de Zwinstreek, enkel een roddelplaag’ minimaliseert Natuurpunt in hun recentste tijdschrift de hele problematiek. De burgemeester ergert zich vooral aan de laatste alinea, waarin Natuurpunt het provincieraadslid beschuldigt van desinformatie en opnieuw een sterk staaltje van dictatoriaal gedrag aan de dag legt door de volgende stelling te poneren: ‘Binnen de politiek zou een erecode voorzien moeten worden waarbij mandatarissen die opzettelijk de bevolking desinformeren omwille van het behalen van stemmen binnen bepaalde belangengroepen, onmiddellijk uit hun mandaat gezet worden. Immers, zij worden een zeer hoge vergoeding betaald met belastinggeld van de totale bevolking. Zij hebben dan ook de plicht de bevolking correct te informeren …’

“Waarschijnlijk is Natuurpunt uit het oog verloren dat we in België nog altijd in een democratie leven waar uiteindelijk de kiezers wel zullen beslissen wie aan de macht komt (en blijft) als vertegenwoordiger van het volk. De burgers zijn ook verstandig genoeg om de argumenten van verschillende belangengroepen tegen elkaar af te wegen en conclusies te trekken wie per slot van rekening gelijk heeft”, aldus Lippens. De burgemeester wenst verder met Natuurpunt geen (pseudo)wetenschappelijke discussies te voeren of een vos nu een bosdier of een typische bewoner van halfopen landschap is. Feit is dat de vossenpopulatie in Knokke-Heist zodanig is aangegroeid dat de dieren nu zelfs al parmantig in de verstedelijkte zones van de Natiënlaan en Albertlaan trippelen. Landbouwers en particulieren ondervinden ernstige schade en kunnen nergens aankloppen om voor deze kosten een vergoeding te krijgen. “In plaats van de vos te blijven aanbidden en de ogen te sluiten voor wat dit dier momenteel aan de kust aanricht, zou Natuurpunt beter zoeken naar oplossingen om de overpopulatie op een zo diervriendelijke manier mogelijk in te dijken. Aangezien geen enkele natuurbeweging zich blijkbaar durft te wagen aan een objectieve telling (zijn er 100 of 1000 vossen aan de Oostkust?) probeert de gemeente dan maar via een telling van de schadegevallen de verantwoordelijken in dit land wakker te schudden om tot een evenwichtig beheersplan te komen” zegt Lippens. “Natuurpunt zou beter ook eens uit zijn groene toren komen en ter plaatse praten met de mensen waar Reinaart een onverwacht bezoekje heeft gebracht. “Maar het is natuurlijk veel makkelijker om de lokale en provinciale politici te beschuldigen van desinformatie en te pretenderen dat Natuurpunt alle wijsheid in pacht heeft” aldus de Knokke-Heistse burgervader.